Activiteiten

Deze kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Activiteiten in de andere kerken van de SOGK vindt u onder het kopje "Activiteiten SOGK".

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) organiseert activiteiten voor al haar deelnemende kerken. Een overzicht van deze activiteiten wordt hieronder getoond.

Woensdag 18 oktober t/m 26 oktober 2017
Expositie Abel Groenewold

Expositie Abel Groenewold

Van woensdag 18 oktober tot en met zondag 26 november zijn in de kerk van Klein Wetsinge werken van Abel Groenewold te bezichtigen. Abel Groenewold heeft dertig jaar gewerkt als bouwkundige, architect, fotograaf en organist. Het schilderen stond in die tijd op een laag pitje. Tot hij naar de Klassieke Academie In Groningen ging. Hier kreeg hij les van onder andere Henk Helmantel, Herman van Hoogdalem, Ben Rikken, Juane Xue, Flip Gaasendam, Xandra Donders en Matthijs Röling. In 2010 was hij een van de eerste alumni.

Locatie Kerk Klein Wetsinge: Valgeweg 12 Klein Wetsinge
Prijs Toegang gratis
Lees meer

22

oktober
Kerstvloedlezing

Kerstvloedlezing

Lezing door Hidde Feenstra en Albert Buursma

Zondag 22 oktober organiseert de kerk van Klein Wetsinge samen met de Historische Kring Ubbega een lezing over de Kerstvloed. Dr. Hidde Feenstra en historicus Albert Buursma spreken over een aantal specifieke aspecten van de Kerstvloed. Tijdens deze lezing komt onder andere het weer in Noordwest-Europa in de dagen voor kerst 1717 aan de orde en de vloedgolf die onze kusten trof. Dit aan de hand van bronnen uit het Noordzeegebied. Verder wordt aandacht besteed aan de slachtoffers: waar waren de meeste slachtoffers en hoeveel slachtoffers waren er? Hierbij wordt vooral naar de provincie Groningen gekeken. Ook staan de sprekers stil bij de schade, met name aan de dijken en de maatregelen die daarna genomen zijn.

Locatie Kerk Klein Wetsinge: Valgeweg 12 Klein Wetsinge
Tijd Aanvang 15:00 uur
Prijs Toegang EUR 12,50
Lees meer

29

oktober
Concert Ensemble Setado!

Concert Ensemble Setado!

Dans en muziek

Zondagmiddag 29 oktober geeft Ensemble Setado! een concert in de kerk van Klein Wetsinge. De titel van het programma is Standards uit het ‘Real Book’ van Renaissance en Barok: de hits van toen - nu gespeeld en gedanst. 'Standards’ is een verzamelnaam voor alle wijsjes en basmelodieën uit de Renaissance en Barok die iedereen kende, zong en speelde en waar talloze variaties op zijn gemaakt. Verrassende lijn naar hedendaagse muziek Met het Standards-programma voert Setado! het publiek langs een groot aantal van die ‘oude’ hits, die op verrassende wijze verklankt en verbeeld worden. Op allerlei momenten wordt een verrassende lijn naar hedendaagse muziek doorgetrokken: de basjes blijken niets aan populariteit te hebben ingeboet en vormen nog steeds de basis voor de meest uiteenlopende popsongs en andere muziek van nu. Om maar een paar te noemen: Hit the road, Jack (Ray Charles), The Conquest of Paradise (Vangelis) en de gitaarsolo in Innuendo (Queen). De leden van Setado! vonden elkaar in Groningen, waar de Italiaanse violonespeler Severiano Paoli en de Witrussische klaveciniste Tatsiana Khaleva hun opleiding kregen aan het Prins Claus Conservatorium en waar de internationaal bekende specialiste renaissance- en barokdans Dorothée Wortelboer haar thuisbasis heeft.

Locatie Kerk Klein Wetsinge: Valgeweg 12 Wetsinge
Tijd Aanvang 15:00 uur
Prijs Toegang EUR 12,50
Inlichtingen kleinwetsinge@blgroningen.nl
Lees meer

11

november
Ommelander herfstlezing

Ommelander herfstlezing

René Paas

Zaterdag 11 november vertelt commissaris van de Koning René Paas in de kerk van Klein Wetsinge tijdens de tweede Ommelander herfstlezing uitgebreid over zijn terugkeer naar Groningen. René Paas belandde al heel jong in de politiek. Na zijn studie Nederlands Recht- en Bestuurswetenschappen in Groningen ging hij aan de slag als onderzoeker aan de RUG en werd organisatieadviseur bij Management Consultants BDO. In 1990 werd hij op 24-jarige leeftijd gekozen in de gemeenteraad van Groningen om vervolgens in de stad wethouder te worden. Zijn kans om nationaal aan de weg te timmeren kreeg Paas als voorzitter van de vakbond CNV. In 2009 werd Paas voorzitter van Divosa, de vereniging van directeuren van Sociale Diensten. Vorig jaar volgde hij Max van den Berg op als commissaris van de Koning in Groningen.

Locatie Kerk Klein Wetsinge: Valgeweg 12 Wetsinge
Tijd Aanvang 15:30 uur
Prijs Toegang EUR 15,00
Inlichtingen kleinwetsinge@blgroningen.nl
Lees meer

12

november
Lezing Jan Herman Brinks

Lezing Jan Herman Brinks

Auteur Jan Herman Brinks vertelt zondagmiddag 12 november in de kerk van Klein Wetsinge over de ontstaansgeschiedenis van zijn roman Muurballade, met muzikale omlijsting van het pianoduo Dimitrov Boelee. Muurballade De roman Muurballade vertelt het verhaal van de Nederlandse historicus Xavier Hackel, die in 1988 arriveert in het afgesloten Oost-Berlijn om onderzoek te doen aan de Humboldt Universiteit. Al gauw krijgt hij het gevoel dat elke stap die hij zet geregistreerd wordt. Onvermijdelijk dringt zich de vraag op: wie is te vertrouwen en wie niet? Is zijn huisgenoot Emile wel eerlijk tegen hem? Werkt zijn prille geliefde Ilse niet heimelijk voor de Stasi? Wanneer Ilse plotseling verdwijnt, maakt hij amok en wordt hij Oost-Duitsland uitgezet. Muurballade is een politiek-psychologische roman. Tegen het decor van een staat waarin het wantrouwen regeert, proberen de personages hun vrijheidsidealen te verwezenlijken. Hierbij overschrijden ze grenzen zonder acht te slaan op de gevolgen. Niet alleen aan gene, maar ook aan deze zijde van de Muur. Muzikale omlijsting Het pianoduo Dimitrov Boelee bestaat uit de Bulgaarse pianist Dimitar Dimitrov en de Nederlandse pianiste Elvire Boelee.

Locatie Kerk Klein Wetsinge: Valgeweg 12 Wetsinge
Tijd Aanvang 15:00 uur
Prijs Toegang EUR 5,00
Inlichtingen kleinwetsinge@blgroningen.nl
Lees meer

25

november
A la c’arte: eten in de kunst, de kunst van het eten

A la c’arte: eten in de kunst, de kunst van het eten

Lezing met 6-gangendiner Kunsthistorica Trudy de Lange geeft in de kerk van Klein Wetsinge een fascinerende lezing over eten in de kunst tijdens een gastronomisch 6-gangendiner. De verschillende gerechten hebben steeds betrekking op de lezing. Inspiratiebron voor kunstenaars Eten en drinken is een alledaags gebeuren. Het is zo alledaags dat het zelden bij ons opkomt dat onze manier van eten en omgaan met voedsel voorkomt uit een lange traditie. Vanaf de Oudheid tot op de dag van vandaag is eten en de bijbehorende cultuur een inspiratiebron voor kunstenaars. In deze lezing kunt u kennis maken met eten en drinken in de breedste zin des woords: van aanliggen bij de Grieken tot de tafelmanieren die te boek zijn gesteld door Erasmus. U krijgt oude en nieuwe kunst voorgeschoteld waarbij u zich kunt verlekkeren aan dampende schalen met hertenbout, gebraden haas en tortelduif. Of houdt u meer van wildpasteien of sappig fruit? En in onze verbeelding kunnen we aanschuiven bij de prachtig uitgedoste mensen die zich verzamelen bij een schitterend gedekte tafel met de verleidelijkste gerechten. Verschillende facetten van de eetcultuur Met pronkstillevens, familiestukken en -portretten worden de verschillende facetten van de eetcultuur belicht. Ook de symbolische betekenis van voedsel in bijvoorbeeld schilderijen uit de zeventiende eeuw wordt verklaard. Hoe sommige hedendaagse kunstenaars hun inspiratie uit deze kunstwerken op verrassende wijze vormgeven, blijkt uit het werk van onder andere fotografe Margriet Smulders. Anderen houden meer vast aan tradities, zoals Henk Helmantel.

Locatie Kerk Klein Wetsinge: Valgeweg 12 Wetsinge
Tijd Aanvang 18:30 uur
Prijs Toegang EUR 60,00
Inlichtingen kleinwetsinge@blgroningen.nl
Lees meer
Zaterdag 25 maart t/m 29 oktober 2017
Wereldlijke macht en kerkelijke pracht

Wereldlijke macht en kerkelijke pracht

Vanaf 26 maart is Landgoed Verhildersum Leens weer open voor het publiek. En deze keer is er een heel bijzondere tentoonstelling te zien: ‘Verborgen Rijkdom: Wereldlijke macht, Kerkelijke pracht’. In deze expositie, in samenwerking met Stichting Hinszorgel Leens, wordt het verhaal verteld van de kostbare inventaris van de Groninger kerken, kloosters en borgen. Het verhaal wordt gecentreerd rond een muzikaal thema, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan orgels en orgelmuziek. Nergens ter wereld zijn op zo’n beperkt geografisch gebied zoveel belangwekkende historische orgels te zien en te beluisteren als in de provincie Groningen. Zo ontvouwt zich de geschiedenis van de verborgen schatten in Groningen voor het eerst op deze manier.

Locatie Borg Verhildersum: Wierde 40 Leens
Prijs Toegang EUR 7,00
Lees meer
Zaterdag 1 juli t/m 14 november 2017
Reformatie in Stad en Lande

Reformatie in Stad en Lande

Na 500 jaar: Luther herdenking. In Europa wordt op allerlei manieren aan dit herdenken aandacht gegeven. In ons land is vooral ‘Refo500’ actief. Zo ook in de provincie Groningen door de werkgroep ‘Refo500 Stad en Lande’. Tentoonstelling juli - november De werkgroep maakte voor dit herdenkingsjaar een speciale (rondtrekkende) tentoonstelling. Hagenpreek op historische grond (9 sept.) Historische stadswandeling olv Pieter Bootsma ook op zaterdag 9 september.

Locatie Groningen
Lees meer
Zaterdag 26 augustus t/m 3 december 2017
Trans(Re)Formatie - expositie

Trans(Re)Formatie - expositie

Kerken en kloosters als broedplaatsen voor vernieuwing?

Weggelopen nonnen, rebelse monniken en kloostergoederen die aan het volk of ondernemende landsheren werden vergeven. Het klooster staat symbool als plaats van stilstand en onder­drukking. Dat beeld is jarenlang geschetst door de traditionele geschied­schrijving van de Reformatie, tót het 500ste jubileumjaar in 2017. In de tentoonstelling ligt de focus op de verhalen van deze kloosterlingen, en dan met name een aantal laatste abten van kloosters in de Ommelanden. Daarnaast wordt het verhaal van Johannes Emmen, de laatste prior en tevens de eerste predikant van Klooster Ter Apel, uitgelicht.

Locatie Klooster Ter Apel: Boslaan 3-5 Ter Apel
Lees meer
Vrijdag 1 september t/m 28 oktober 2017
'Geachte collega's'

'Geachte collega's'

Tentoonstelling Henk Helmantel

De tentoonstelling ‘Geachte Collega’s’ omvat diverse werken van zo’n 40 kunstenaars. Het grootste deel van deze werken is in de loop der jaren verzameld door Henk en Babs Helmantel en een paar werken zijn in bruikleen. Er is ook een tentoonstellingsruimte met schilderijen van Henk Helmantel zelf.Entree: € 5,00, incl. koffie/thee Groepen op afspraak, ook op andere dagen en tijden

Locatie Museum Helmantel: Abt Emopad 2 Westeremden
Prijs Toegang EUR 5,00
Lees meer
Zaterdag 9 september t/m 29 oktober 2017
Ruim Leven- een portret van Noord-Groningen en haar bewoners

Ruim Leven- een portret van Noord-Groningen en haar bewoners

Door fotografe Bo Scheeringa

De laatste jaren is Groningen nogal negatief in het nieuws geweest in verband met de aardbevingen. Toch zijn er maar weinig Groningers die echt weg willen uit de provincie. De gehechtheid aan de omgeving is groot. Wie zijn deze mensen die ervoor kiezen om te leven in deze dunbevolkte regio boven Groningen? D.m.v. verstilde sfeervolle landschapsfoto’s, ontroerende gedichten en bijzondere portretten van bewoners vergezeld van hun persoonlijke verhalen, schetst Bo Scheeringa in het boek Ruim Leven een beeld van Noord-Groningen. De presentatie van het boek Ruim Leven is op 9 september a.s. om 12.00 uur in de Kloosterkerk te Rottum. Dit is tevens de opening van de gelijknamige expositie met foto’s uit het boek. De expositie is van 1 nov. t/m 26 nov. te zien zijn bij fotogalerie Lichtzone in Groningen. Tijdens het weekend van de Open Monumentendagen op 9 en 10 september, hebben bezoekers, indien het weer het toelaat, tussen 15.00-17.00 uur de gelegenheid zich gratis en zo lang de voorraad strekt, door Bo Scheeringa in de sfeer van Ruim Leven te laten portretteren rond het kerkje van Rottum. Het boek zal tijdens dit weekend ook verkrijgbaar zijn in Rottum.

Locatie Kloosterkerk Rottum
Prijs Toegang gratis
Lees meer
Zaterdag 23 september t/m 7 januari 2018
500 jaar Reformatie in Groningen

500 jaar Reformatie in Groningen

In 1517 spijkerde Maarten Luther naar alle waarschijnlijkheid 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg (Duitsland). De kritiek van Maarten Luther op de Rooms-Katholieke kerk in 1517 vormde het begin van de Reformatie. Een tijd van godsdienststrijd, onlusten, oorlog en vervolging brak aan en resulteerde in verschillende protestantse kerken. In 1594 werd Groningen definitief calvinistisch. 500 jaar Reformatie in Groningen toont zilvergerei, Bijbels en portretten van beroemde predikanten uit de beginperiode van de kerken van de Reformatie.

Locatie Groninger Museum: Museumeiland 1 Groningen
Lees meer
Zondag 1 oktober t/m 17 december 2017
Toyism takes over

Toyism takes over

Toyisme 25 jaar!

Kunstexpositie verdeeld over 25 locaties in Noord Nederland.waar onder de kerk van Oostum. Na de zeer geslaagde jubileumexpositie 'Grand Carnaval' in gebouw RLS 1957 in Eelde van 15 juli tot 15 september met de zeer druk bezochte en succesvolle opening op 2 september met onder meer een behartenswaardige en zeer onderhoudende toespraak van Annabelle Birnie, voormalig directeur van het Drents Museum en nu directeur van Amsterdams Fonds voor de Kunst, staat nu de vervolg jubileumexpositie 'Toyism takes over’ op het programma van 1 oktober tot 17 december die tegelijkertijd op 25 locaties wordt gehouden in de provincie Groningen en op Schiermonnikoog. Van Grootegast tot Appingedam en van Bourtange tot Eenrum, deze expositie kan je niet ontgaan in Stad en Ommeland.

Locatie O.a. Kerk Oostum: Tegelijk op 25 locaties!
Lees meer
Woensdag 18 oktober t/m 26 oktober 2017
Expositie Abel Groenewold

Expositie Abel Groenewold

Van woensdag 18 oktober tot en met zondag 26 november zijn in de kerk van Klein Wetsinge werken van Abel Groenewold te bezichtigen. Abel Groenewold heeft dertig jaar gewerkt als bouwkundige, architect, fotograaf en organist. Het schilderen stond in die tijd op een laag pitje. Tot hij naar de Klassieke Academie In Groningen ging. Hier kreeg hij les van onder andere Henk Helmantel, Herman van Hoogdalem, Ben Rikken, Juane Xue, Flip Gaasendam, Xandra Donders en Matthijs Röling. In 2010 was hij een van de eerste alumni.

Locatie Kerk Klein Wetsinge: Valgeweg 12 Klein Wetsinge
Prijs Toegang gratis
Lees meer
Zondag 22 oktober t/m 26 november 2017
Noorderlicht Fotomanifestatie 2017

Noorderlicht Fotomanifestatie 2017

Van zondag 22 oktober tot en met zondag 26 november vindt de vierentwintigste editie plaats van de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie. Deze editie gaat over wetenschap en de verbeelding ervan door fotografen en kunstenaars. Op acht locaties in Groningen, Eelde, Assen en Heerenveen is werk van ruim vijftig fotografen te zien rond het thema ‘NUCLEUS, de verbeelding van wetenschap’. De Der Aa-kerk is een van de locaties waar bijzondere foto's zijn te zien. De tentoonstelling staat in het teken van de menselijke drang om de wereld om ons heen te willen begrijpen en beheersen. NUCLEUS ('de kern') gaat over ontdekking en vooruitgang. Kunstenaars stellen zichzelf vaak dezelfde vragen als wetenschappers en hebben veel van dezelfde uitgangspunten: originaliteit, creativiteit en een open geest. In NUCLEUS gaan beide disciplines de dialoog aan met elkaar. In het festival is de wetenschap zowel onderwerp als inspiratiebron.

Locatie Der Aa-kerk: Akerkhof 2 9711 JB
Tijd 11:00 - 18:00 uur

22

oktober
Jacobusconcerten Zeerijp

Jacobusconcerten Zeerijp

Het Canto Ostinato van Simeon ten Holt

De pianisten Nanke Flach en Liesbeth Wildeveld verzorgen het eerste concert in deze reeks. Zij brengen het prachtige en hypnotiserende opus Canto Ostinato van Simeon ten Holt ten gehore op twee piano’s. Het is een van de eigenaardigste muziekstukken van onze tijd. Dit omdat het stuk uren kan duren, hypnotische herhalingen bevat en de uitvoerenden, meestal twee of vier pianisten, de ruimte geeft voor eigen bijkleuringen. Het Canto Ostinato wordt gerekend tot de minimalistische muziek. Canto verwijst naar een kort muzikaal motief en Ostinato verwijst naar herhaling.

Locatie Kerk Zeerijp: Borgweg 11 Zeerijp
Tijd 16:00 - 17:15 uur
Prijs Toegang EUR 9,00
Lees meer